polygrip

  • Ska du lägga en siliconfog eller limma nya toaletten? Blanda diskmedel och vatten i en blomspruta och duscha fogen innan du “drar av” Resultatet blir strålande !
  • Häll absolut inte ner stekfettet i vasken efter avslutad matlagning. Det stelnar och orsakar tillslut ett ordentligt avloppstopp.
  • Kalla radiatorer ? Du har väl testat att lufta ? Steg två är att demontera termostaten och undersöka om “stiftet” som nu blir synligt tåt ett röra in-ut om du pressar den lätt med tex en skiftnyckel. Har det fastnat i stängt läge hindrar det värmen från att cirkulera.
  • Alla har vi någon gång orsakat ett mindre stopp i toaletten efter avslutat ärende 😉 Släpper inte stoppet de närmsta minuterna kan du fylla en spann med vatten och hålla den så högt över huvudet du kan och i rask takt tippa i vattnet i toaletten. Kraften vatten får löser i det flesta fallen upp stoppet.
  • Tappar ditt värmesystem trycket ? En vanlig orsak är läckande säkerhetsventil. En allt för frikostig påfyllning av ditt värmesystem förkortar livslängden då du tillför nytt syre som påskyndar korrosionen.
  • Ibland kan en gammal koppling du försöker lossa sitta som berget. Testa att dra åt den innan du försöker lossa den igen. Det brukar göra susen.