ROT

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

 

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

 

Nya regler från 2016:

Skattereduktion för husarbeten (ROT) medges med 30 % på arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för hushållsarbeten (RUT) medges med 50 % på arbetskostnaden för hushållsarbete men högst 25 000 kr per person och år.

 

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

 

Vad räknas som husarbete?

Exempel på arbeten som räknas till husarbete:

  • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
  • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

 

Du hittar mer information om Rot/rut avdrag på www.skatteverket.se.