Meny
  • ____ Värmepumpar ____
    Skapa det perfekta inomhusklimatet
    varmepumpar
  • ____ Värmepumpar ____
    Skapa det perfekta inomhusklimatet
    varmepumpar

varmepump

 

Värmepump

Med en värmepump kan du förse ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på naturens förnybara energi kan du sänka dina uppvärmningskostnader samtidigt som du gör miljön en tjänst.

 

Värmepumpar kan grovt delas in i fyra olika kategorier.

Vi ska titta närmare på de tre olika alternativen vi erbjuder och försöka reda ut vilket alternativ som passar dig bäst. Allt i en nedskalad version. ( Givetvis får ni som kund även en kostnadsfri offert och besparingskalkyl. )

Bergvärmepump

Bergvärmepumpar utnyttjar kortfattat solenergi lagrad djupt nere i berget. Men samma princip gäller markvärmepump eller sjövärmepump. Helt sonika utvinner man den lagrade energin genom att förlägga en kollektorslang där en nedkyld vätska tillåts cirkulera.

En Bergvärmepump passar oftast väldigt bra till de flesta fastigheter, dock med några undantag värt att tänka på. Har du exempelvis långt ned till fast berggrund kan det bli alldeles för kostsamt med foderrörsdrivning vid själva borrarbetet. Vidare kanske er fastighet ligger i ett vattenskyddsområde som inte tillåter ett borrhål. Värt att beakta är även det rent ekonomiska.

Dagens alternativ till en bergvärmepump är inte vad det var för 10 år sedan. De andra teknikerna har gjort massiva framsteg. Vilket vi kommer till i nästa spalt. Alla dessa farhågor kan vi hjälpa dig med när du beslutat dig för att skaffa bergvärmepump.

Bergvarmepump

Luft/Vatten Värmepump

Värmepumpen omvandlar energin från utomhusluften via luft/vatten värmepumpen och dess kompressor som beroende på fabrikat placeras antigen ute eller inne. Likaså används både vatten, brinevätska och gas mellan de båda delarna även det beroende på fabrikat.

Som vi nämnde tidigare har tekniken på luft-vatten värmepumparna utvecklats enormt de sista åren. Fördelarna kontra bergvärmepump är givetvis prisbilden då denna lösning oftast är 10-30 000:- billigare. Nackdelarna är att besparingen kontra bergvärme inte riktigt är lika god men klart i paritet. Vidare kan man i valet mellan dessa två energikällor tänka på att luft-vatten värmepump kräver ett utrymme för placering av utomhusdel i din trädgård eller liknande. Har du denna plats?

I takt med utvecklingen har utdelarna blivit större. Både bergvärme och luft-vatten lämpar sig gott som ett rent utbyte oberoende på vilken energikälla du har idag vilket man inte kan säga om den sista kategorin värmepumpar även om det är ett bra alternativ vid nybyggnation eller byte mot samma typ av värmepump.

Luft-Vatten-varmepump

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen omvandlar energin från inomhusluften som hämtas via ventilationsdon placerad runt om i ditt hus. Sedermera kräver detta alternativ att ett sådant ventilationssystem finns i din fastighet. Klart vanligast i nybyggnationer idag och på 90-talet, varav vi byter ut en hel del maskiner från denna tidsepok.

Precis som tekniken i en luft-vatten värmepump har frånluftsvärmepumparna också gjort en klar förbättring. Fördelarna med denna typ av värmepumpar är givetvis att du får ventilationen av din fastighet på ”köpet”. Den självklara nackdelen är givetvis som vi redan nämnt att den inte passar som utbyte om det inte finns en redan installerad frånluftsvärmepump. Vidare finns det begränsningar i vad denna typ av värmepump klarar att leverera till större hus.

Oavsett vilken typ av värmepump som passar dig kan du både räkna med att minska din energiförbrukning och din miljöpåverkan. Med skenade elpriser/råvarupriser finns det stora möjligheter att även göra din plånbok extra glad! Det finns roligare saker att köpa än dyr uppvärmning!

Franluftsvarmepump

För beställning och produktspecifika villkor kontakta oss via kontakt formuläret eller på [email protected]

Top